Fincan Falı

Fincan Falı Nasıl Bakılır

Fincan fala bakmadan önce hayali olarak 4 parçaya bölünüp bakılır. Parçalar, fincanın sapından başlayan hayali bir çizgi ekvator çizgisi ve kutup çizgisi ile elde edilir.

Fal fincan ve tabağa bakılarak soldan sağa doğru olacak şekilde bakılır. Fincan göz ile hayali çizgi ile yukarıdan aşağı ve sağdan sola çizgiler ile kesilir. Fal saat yönünde ilerleyerek bakılır. 12, 3, 9 ve tekrar 12 ye gelinir.

Sağdan sola hayali çizge ile kesilen fincandaki şekillerin üst kısmı iyiliğe, alt kısmı ise kötülüğe yorumlanır.

Hayali bir şekilde yukarıdan aşağıya çizilen çizginin sağ tarafı iyiliğe, sol tarafı ise kötülüğe yorumlanır.

Başka Bir Görüş Açısı:

Kutup çizgisinin sağ tarafında kalan şekillere iyi anlam yüklenir.

Kutup çizgisinin sol tarafında kalan şekillere kötü anlam yüklenir.

Ekvator çizgisinin üst kısmında kalan şekillere kısa süre içinde gerçekleşerek anlamı yüklenir.

Ekvator çizgisinin alt kısmında kalan şekillere uzun bir süre sonra gerçekleşecek anlamı yüklenir.

Fincan Falı. Fincan falı hakkında

Fincan Falı

Fincan fala bakmadan önce hayali olarak 4 parçaya bölünüp bakılır. Parçalar, fincanın sapından başlayan hayali bir çizgi ekvator çizgisi ve kutup...

Fincan Falının Yorumlanması

Fincanın dibindeki ve kenarlardaki telve kalıntılarının renginin açık olması durumunda bazı isteklerin gerçekleşeneceğine yorumlanır...

Değişik Bir Kahve Falı

Fincan falı dediğimiz zaman birçok kişinin aklına kahve falı gelebilir. Fakat bu fal diğerlerinden farklı bir şekildedir. Farklı anlamları bulunur...