Değişik Bir Kahve Falı

Değişik Bir Kahve Falı

Fincan falı dediğimiz zaman birçok kişinin aklına kahve falı gelebilir. Fakat bu fal diğerlerinden farklı bir şekildedir. Farklı anlamları bulunur. Fincan falı cinsiyet ve yaş durumuna göre farklı yerlerde bakılır. Örneğin, fala bakan kişi kız falına bakılan kişide kız ise yanlarına yaşı ne olursa olsun erkek birisi giremez. Erkekler ise genellikle kendi eşlerinin ve sevgililerinin yanında bile fallarına baktırmazlar. Bu fal çorum yöresine aittir.

Fala bakılmadan önce bir fincan içerisine tamamen su doldurulur ve içine iki adet dikiş için olan iğnelerden alınır ve fincanın iki farklı kenarında suyun içerisine bırakılır. Tabi öncelikle yapılması gerekenler vardır. İğnelerin ikiside birbirinden farklı olmalıdır. Boyutlarının biri kısa biri ise uzun olmak zorundadır. Uzun olan erkek sevgiliyi kısa olan ise kız sevgiliyi temsil etmektedir. Ayrıca iğnelerin suda batmamaları için uç kısımlarına pamuk geçirilir. Suya bırakılan iğnelerin ucu aşağıda olmak zorundadır.

Bir süre beklendikten sonra fincan içerisindeki su, hafif hafif titremeye başlar. Aynı zamanda iki sevgiliyi sembolize eden iğneler hareket etmeye başlar. İğnelerin yaptıkları hareketler dikkatli bir şekilde incelenir.

Kız sevgiliyi sembolize eden iğne önde gidiyor, erkek sevgiliyi sembolize eden iğne onu takip ediyor ise, bu olay kızın erkek sevgiliden kaçtığı anlamına gelir. Ancak kız ve erkek sevgiliyi sembolize eden iğneler birbirlerine yaklaşır ise bunun anlamı, iki sevgilinin de birbirlerini özlediği anlamına gelir. Eğer küçük iğne yani kızı temsil eden iğne yerinde sabit duruyorsa bu kızın kararsız olduğu anlamına gelir. Ancak uzun olan iğne yerinde sabit bir şekilde duruyorsa bu erkek tarafın kararsız olduğu anlamına gelir.

Unutmamamız gereken husus ise iğneler suya bırakıldığı anda değişik maniler söylenmesi gerekmektedir. Fal bitene kadar da devam etmelidir.

İki iğne birbirlerine yaşlaşır ve birleşirlerse bu durumda iki sevgilininde birbirlerine kavuşacağı bir başka değişle evlenecekleri anlamına gelir.

Kahve Falı Değişik Yorum

Fincan Falı

Fincan fala bakmadan önce hayali olarak 4 parçaya bölünüp bakılır. Parçalar, fincanın sapından başlayan hayali bir çizgi ekvator çizgisi ve kutup...

Fincan Falının Yorumlanması

Fincanın dibindeki ve kenarlardaki telve kalıntılarının renginin açık olması durumunda bazı isteklerin gerçekleşeneceğine yorumlanır...

Değişik Bir Kahve Falı

Fincan falı dediğimiz zaman birçok kişinin aklına kahve falı gelebilir. Fakat bu fal diğerlerinden farklı bir şekildedir. Farklı anlamları bulunur...